+34 966 50 91 01

Portada » Serveis » Serveis Municipals

Ajuntament de Alcoleja

c/ San Antonio, 1
Telf: 966509101
Email: tec.alcoleja@hotmail.com

HORARI: Divendres de 10 a 14 hores. Necessari cita prèvia.

SERVEIS QUE OFEREIX EL PIC

Els Serveis als quals es pot accedir des del Punt d’Informació Cadastral són:

  1. Consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital
  2. Consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatius als béns immobles de la seua titularitat.
  3. Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.

– El sol·licitant podrà autoritzar per escrit a una altra persona emplenant el model adjunt, que haurà d’adjuntar amb fotocòpia del DNI

– En qualsevol cas, el sol·licitant ha d’identificar-se amb el seu DNI original en el moment de la sol·licitud, tant si actua en el seu propi nom com si ho fa per autorització del titular cadastral.

– Les dades a consultar són els incorporats a la Base de dades Nacional del Cadastre (tot el territori nacional excepte País Basc i Navarra).

– Els certificats emesos pels Punts d’Informació Cadastral gaudeixen de plena validesa i eficàcia.

– Els serveis són gratuïts.

MES INFORMACIÓ SOBRE PIC

Entrant en la pàgina web del Cadastre: www.catastro.meh.es

Entrant en l’Oficina Virtual del Cadastre: www.sedecatastro.gob.es

Cridant a la línia directa del Cadastre 902 37 36 35

Preguntant a l’Ajuntament.